VILL NI STARTA EN INSAMLING TILL ERT PROJEKT? -SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Första steget

Er organisation gör en intresseanmälan till oss där ni får möjlighet att presentera er organisation och projektidé. 

Andra steget

Om er projektidé godkänns går ni vidare till en fördjupad granskning utifrån Goodsports kvalitétsmodell framtagen i samarbete med Ethos International.

Tredje steget

Vid godkännande upprättas ett avtal mellan parterna. Därefter startar vi en socialfunding-kampanj för projektet som vi sprider i vårt nätverk samt via era kanaler och lokala profiler.

Fjärde steget

När kampanjen är avslutad delas 80 % av de insamlade medlen ut i samband med projektstart. Resterande 20 % delas ut när slutrapporten är inskickad och godkänd av Goodsport.

VILL NI STÖTTA SAMHÄLLSNYTTIGA IDROTTSPROJEKT?

5694
Unika ungdomar 2018
157000000
Samhällsbesparing i kronor 2018
124
Totalt startups samhällsprojekt
1672150
Kronor insamlade 2019